image

Portal Rasmi
JABATAN PERUMAHAN NEGARA
Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan

image
Soalan Lazim
 
imageHubungi Kami
 
 
imageAduan &
Maklum Balas
imagePeta Laman
 

language

w3c

Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange to thin layoutChange to default layoutChange to wide layoutChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
T
T

search

rss

Bhg > Bahagian Pelesenan Pemajuan Perumahan

Latar Belakang

Memastikan hanya pemaju-pemaju perumahan yang berkelayakan dan berkemampuan sahaja melibatkan diri dalam sektor perumahan di Semenanjung Malaysia bagi menjamin kepentingan pembeli rumah.

Fungsi/Peranan

1. Menjalankan dan melaksanakan tugas-tugas Pengawal Perumahan mengikut Akta Pemajuan Perumahan dan Peraturan di bawahnya berkaitan pelesenan dan akaun pemajuan perumahan.

2. Menerima, mengendali dan memproses permohonan berkaitan lesen pemajuan perumahan serta permit iklan dan jualan mengikut Akta Pemaju Perumahan.

3. Menyedia, melapor dan menyelenggara rekod dan perangkaan statistik mengenai pemajuan perumahan yang dilesenkan.

4. Memberi khidmat nasihat, perbincangan, taklimat dan pendidikan awam berkaitan pelesenan dan pengurusan akaun pemaju perumahan kepada pihak yang terlibat.

5. Menyediakan kertas perakuan kepada YB Menteri bagi pelantikan juruaudit akaun pemaju perumahan pada setiap tahun kewangan semasa.

6. Menyelaras dan menyediakan kertas perakuan untuk kelulusan menteri bagi pengecualian Akta Pemajuan Perumahan berkaitan pelesenan dan akaun pemajuan perumahan.

7. Mengenal pasti dan menyediakan perakuan penyahaktifan pelesenan pemajuan perumahan mengikut Akta Pemaju Perumahan.

8. Memastikan hanya pemaju-pemaju perumahan yang berkelayakan dan berkemampuan sahaja melibatkan diri di dalam industri perumahan negara dan dilesenkan di bawah Akta Pemajuan       
    Perumahan 1966.

9. Membuat analisis terhadap laporan beraudit bagi menentukan kekukuhan kewangan pemaju sebelum lesen pemajuan dikeluarkan.

Hubungi Kami

Pengarah
Bahagian Pelesenan Pemajuan Perumahan
Jabatan Perumahan Negara
Kementerian Perumahan & Kerajaan Tempatan
Aras 31, No.51, Persiaran Perdana
Presint 4, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62100 Putrajaya, MALAYSIA
Tel    : 603 - 8891 3288/3289


Kemaskini pada 2020-10-30 18:54:08 daripada Vox Administrator

  •  
  • Print a div
  • Email this page
  • 9247