image

Portal Rasmi
JABATAN PERUMAHAN NEGARA
Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan

image
Soalan Lazim
 
imageHubungi Kami
 
 
imageAduan &
Maklum Balas
imagePeta Laman
 

language

w3c

Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange to thin layoutChange to default layoutChange to wide layoutChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
T
T

search

rss

Bhg > Bahagian Pemulihan Projek Terbengkalai

Latar Belakang

TAKRIFAN

 • Projek terbengkalai adalah projek yang tidak siap dalam atau luar tempoh Perjanjian Jual Beli (PJB) dan tiada sebarang aktiviti yang ketara di tapak pembinaan selama 6 bulan secara berterusan; atau
Kategori Tempoh PJB Status Kemajuan
Terbengkalai Dalam Tempoh Kemajuan kerja terhenti bagi tempoh yang berterusan selama 6 bulan atau lebih
Luar Tempoh
Gagal menyiapkan projek dalam tempoh PJB
 
 • Disahkan projek terbengkalai oleh YB Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan di bawah Seksyen 11(1)(ca) Akta 118

 

SEBAB PUNCA BERLAKUNYA PROJEK PERUMAHAN TERBENGKALAI
 
Di antaranya :

 • Pemaju gagal menguruskan perbelanjaan syarikat/projek dengan baik
 • Pemaju tidak membuat kajian Return of Investment (ROI) yang tepat

Fungsi/Peranan

 • Memudahcarakan penyelarasan usaha pemulihan dan rundingan dengan pihak berkepentingan seperti pembeli rumah, pembiaya, tuan tanah dan pemaju bertujuan mencari kaedah terbaik penyelesaian
 • Bagi Syarikat Pemaju Yang Masih Wujud
  • Mengkaji dan menentukan daya maju projek
  • Menyediakan pelan pemulihan
  • Memantau pelaksanaan projek oleh pemaju asal sehingga disiapkan dengan Perakuan Kelayakan Menduduki (CFO) atau Perakuan Siap dan Pematuhan (CCC)
 • Bagi Syarikat Pemaju Yang Digulung
  • Pelikuidasi swasta /Jabatan Insolvensi Malaysia (MdI) yang dilantik oleh mahkamah akan menjalankan kajian daya maju projek. Ini termasuklah:
   • Mengadakan mesyuarat dengan pemiutang;
   • Menganalisa status kewangan syarikat;
   • Mengemaskini maklumat projek;
   • Membuat rundingan dengan pihak berkepentingan seperti pembiaya dan pembeli; dan
   • Membuat taksiran dan penilaian harta
  • Menyelaras dengan pihak yang akan memulihkan projek apabila kajian pemulihan telah dilakukan. KPKT akan memantau pelaksanaan projek oleh pemaju asal sehingga disiapkan dengan Sijil Layak Menduduki (CFO/CCC)
 • Bagi Projek Yang Tiada Pemaju Penyelamat
  • KPKT akan sedaya upaya mencari pemaju penyelamat termasuk memaparkannya dalam Laman Web KPKT dan memohon kerjasama REHDA dan agensi lain yang berkaitan menyediakan laporan kajian kebolehlaksanaan (feasibility study)
  •  
 • Mengeluarkan Surat Pengesahan Projek Terbengkalai
  • Membantu pembeli rumah di dalam permohonan pertimbangan dengan pihak berkenaan bagi meringankan beban kewangan mereka :
   • Pertimbangan daripada institusi pembiayaan bagi permohonan pengurangan kadar faedah dan penstrukturan semula pinjaman perumahan;
   • Pertimbangan daripada pihak KWSP bagi permohonan pengeluaran kali kedua; dan
   • Pertimbangan kepada pembeli yang membuat pinjaman perumahan kerajaan sama ada:
    • Membatalkan pinjaman dan diberi peluang memohon pinjaman baru (pinjaman penuh seperti pinjaman pada kali pertama); atau
    • Mengecualikan kenaan faedah pinjaman (4%) sepanjang tempoh projek dipulihkan atau selama 5 tahun (mana yang terdahulu)

Nota
 

 • Walau bagaimanapun, semua perkara di atas adalah tertakluk kepada penilaian institusi pembiaya ke atas peminjam-peminjam yang berkenaan berdasarkan merit setiap kes.
 • Pengeluaran surat pengesahan projek terbengkalai kepada pembeli rumah pada hari yang sama bagi mereka yang datang ke pejabat atau dalam tempoh tiga (3) hari bekerja bagi permohonan yang diterima melalui surat / emel.
 • Sekiranya pihak pembiaya tidak memberikan sebarang bantuan / kerjasama, pembeli rumah boleh membuat aduan kepada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
 • Syarat Permohonan
  • Surat pengesahan projek perumahan terbengkalai hanya dikeluarkan bagi projek-projek perumahan yang telah diisytiharkan terbengkalai sahaja
  • Pembeli terlibat boleh menghubungi Bahagian ini dan kemukakan perkara berikut:
   • Nama dan alamat lengkap institusi pembiayaan (contoh: bank, KWSP,Lembaga Pinjaman Perumahan Sektor Awam, TNB dan sebagainya)
   • Salinan Perjanjian Jual Beli (S&P); dan
   • Salinan Kad Pengenalan pembeli.
  • Sekiranya kehilangan Perjanjian Jual Beli (S&P), pembeli boleh mengambil tindakan berikut:
   • Mendapatkan sesalinan S&P daripada pihak Institusi Pembiayaan; atau
   • Mendapatkan sesalinan  S&P daripada pihak peguam S&P; atau
   • Mendapatkan sesalinan  S&P daripada pihak pemaju; atau
   • Membuat surat akuan sumpah bahawa pihak pembeli telah kehilangan S&P tersebut.
  • Bagi tujuan ini, pembeli perlu mengemukakan salinan kad pengenalan dan salinan Perjanjian Jual dan Beli (S & P) ke Jabatan Perumahan Negara.

 

Hubungi Kami

Pengarah

Bahagian Pemulihan Projek Terbengkalai
Jabatan Perumahan Negara
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Aras 33, No.51, Persiaran Perdana
Presint 4, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62100 Putrajaya, MALAYSIA

Tel   : 603 - 8891 4242/4243
Fax : 603 - 8891 4228
Email : razana[at]kpkt[dot]gov[dot]my 


Kemaskini pada 2020-10-31 16:56:54 daripada Vox Administrator

 •  
 • Print a div
 • Email this page
 • 11313