image

Portal Rasmi
JABATAN PERUMAHAN NEGARA
Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan

image
Soalan Lazim
 
imageHubungi Kami
 
 
imageAduan &
Maklum Balas
imagePeta Laman
 

language

w3c

Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange to thin layoutChange to default layoutChange to wide layoutChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
T
T

search

rss

Bahagian Pengurusan Perumahan

Latar Belakang

Mengurus, menyelaras dan memantau pelaksanaan program dan pemberian insentif perumahan kepada rakyat melalui Skim Pinjaman Perumahan kepada Golongan Berpendapatan Rendah (SPP), Skim Perumahan Mampu Milik Swasta (MyHome) dan Skim Pembiayaan Deposit Rumah Pertama (MyDeposit).
Menguruskan Projek Perumahan Rakyat (PPR) yang telah siap dibina seluruh Malaysia dan menyelaras perkara-perkara berkaitan bersama pihak berkepentingan termasuk pihak berkuasa negeri.

Fungsi/Peranan


Cawangan Pengurusan Perumahan PPR

1. Menyelaras proses pengurusan PPR yang telah disiapkan (sama ada PPR yang diuruskan oleh KPKT atau diserahkan kepada SUK Perumahan Negeri) serta (sama ada PPR yang diletakkan di              bawah konsep PPR Disewa, PPR Dimiliki/Dijual atau PPR Sewa-Untuk-Milik (RTO) ).

2. Memantau dan menyelaras Data Pengisian PPR Disewa dan Setinggan seluruh Malaysia dengan kerjasama semua SUK Perumahan / Lembaga Perumahan Negeri serta mengemaskini data                  inventori penghuni Perumahan PPR Disewa seluruh Malaysia.

3. Menyelaras rekod perakaunan akruan bagi aset tanah dan liabiliti PPR.

4. Mengurus dan menyelia proses kutipan hasil sewaan dan jualan PPR di bawah KPKT.

5. Melantik agen pengurusan PPR seliaan KPKT bagi hal ehwal serahan milikan kosong, kutipan sewaan dan apa-apa perkara berkaitan.

6. Menyelia dan memproses permohonan PPR di bawah tanggungjawab KPKT melalui Sistem Permohonan Perumahan Negara (SPRN).

7. Menyelia dan mengurus proses pengisian peserta-peserta PPR yang ditawarkan unit rumah.

8. Membantu dan memudahcara apa-apa aktiviti/program berkaitan komuniti yang dianjurkan oleh mana-mana pihak di PPR seliaan KPKT.

9. Menyediakan laporan penyenggaraan, anggaran kos, senarai kuantiti dan dokumen tender/sebut harga bagi tujuan perolehan kerja.

10. Mengurus  pelaporan, pendaftaran, penggunaan, penyenggaraan dan pelupusan aset tak alih.

11. Mengawal selia Pengendali Aset (Pasukan Fasiliti Premis / Kontraktor Fasiliti).

12. Membuat perancangan pelaksanaan dan menguruskan perolehan bagi kontrak pengurusan fasiliti melalui agensi teknikal kerajaan untuk projek-projek di bawah Program PPR, KPKT.

13. Menguruskan perolehan (melantik dan menyelia) kontrak kawalan keselamatan bagi bangunan Program PPR yang telah disiapkan di bawah kontrak pembinaan sebelum diserahkan kepada SUK            Negeri untuk diuruskan atau yang diuruskan sendiri oleh Kerajaan.

14. Menyelenggara dan mengurus fasiliti/bangunan PPR berstrata. 

15. Menyelaras penyerahan kemudahan awam di PPR bagi skim lot individu (landed scheme) kepada PBT.

16. Memantau dan menyelaras apa-apa kerosakan pada bangunan dalam tempoh DLP.  

17. Mengemaskini Sistem Pengurusan Aset Tak Alih (MySpata) dan Urusetia Mesyuarat JKPAK (Fasiliti).

18. Menguruskan pentadbiran kontrak bagi kontrak kerja pengurusan fasiliti di bawah Program PPR yang diterima daripada Kementerian termasuk pembayaran interim, lanjutan masa, arahan                        perubahan kerja, tempoh tanggungan kecacatan sehingga ke penutupan akaun.

Cawangan Skim Pinjaman Perumahan (SPP)

1. Meneliti, menerima, memproses dan meluluskan permohonan Skim Pinjaman Perumahan (SPP).

2. Menguruskan Tabung Amanah PPR dan Tabung Amanah SPP.

3. Mendaftar dan melepaskan cagaran hak milik peminjam.

4. Memantau bayaran peminjam dan mengeluarkan notis tuntutan pinjaman serta daftar lelong.

5. Memantau pembinaan rumah peminjam dan menyediakan laporan lawatan untuk tuntutan bayaran kos binaan.

6. Menjalankan pemantauan bagi membantu rumah-rumah yang mengalami  permasalahan sewaktu kerja-kerja pembinaan dijalankan dan yang telah melebihi tempoh pembinaan yang telah ditetapkan oleh JPN.

7. Melaksana pemeriksaan berperingkat pembinaan rumah Skim Pinjaman Perumahan di Semenanjung Malaysia Supaya duit Tabung Amanah dapat disalurkan kepada golongan berpendapatan rendah mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan JPN.

Cawangan Penyelarasan Rumah Mampu Milik (RMM)

1. Menyelaras dan menguruskan pelaksanaan kaedah pembangunan Rumah Mampu Milik secara Request For Proposal (RFP) di atas 16 lot tanah milik Kerajaan untuk memastikan objektif pembangunan RMM tercapai.

2. Menguruskan permohonan tukar guna Kementerian/Jabatan Pengguna (KJP) dan pemberimilikan di atas 16 lot tanah milik Kerajaan melalui Bahagian Pembangunan, KPKT kepada Jabatan Ketua Pengarah dan Galian Persekutuan (JKPTG) untuk memastikan pembangunan RMM secara RFP dapat berjalan lancar.

3. Memproses penawaran unit-unit rumah RMM di bawah kaedah RFP bagi lot tanah tapak cadangan untuk jualan kepada pemohon yang menepati syarat kelayakan.

4. Mengemaskini data dan melaporkan status tanah PTP bagi pembangunan RMM secara RFP kepada pihak Pengurusan Tertinggi.

5. Menguruskan dan menjadi fasilitasi bagi sesi libat urus bersama Agensi Kerajaan, Badan Berkanun, Pihak Berkuasa Tempatan, pihak swasta dan badan-badan yang terlibat dengan pelaksanaan RMM.

6. Menyelaras urusan berkaitan pembeli unit RMM secara RFP termasuk aspek khidmat nasihat, pertanyaan, aduan dan kes rayuan serta lain-lain urusan jual beli berkaitan.

7. Menyelaras dan melaksanakan urusan pendaftaran Kaveat Pendaftar dan permohonan penjualan dalam tempoh moratorium bagi tujuan penguatkuasaan moratorium 10 tahun di bawah Skim MyHome dan Skim MyHome 2.0 berjalan dengan lancar dan menepati objektif skim.

8. Menyelaras urusan berkaitan pembeli dan pemaju  unit / projek MyHome dan MyHome 2.0  termasuk aspek khidmat nasihat, pertanyaan, aduan dan kes rayuan serta lain-lain urusan berkaitan.
 
 

Hubungi Kami

Pengarah / Ketua Unit : 

Pengarah
Bahagian Perngurusan Perumahan
Jabatan Perumahan Negara
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Aras 33, No.51, Persiaran Perdana
Presint 4, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62100 Putrajaya, MALAYSIA


Tel : 03-88914411
Fax: 03-88914024
 

Kemaskini pada 2023-06-09 11:04:15 daripada Administrator

  •  
  • Print a div
  • Email this page
  • 5738