Bahasa Malaysia      English
Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange to thin layoutChange to default layoutChange to wide layoutChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
T
T

TERKINI
WARGA
Webmail      INTEGRITI     
       
Tempahan Kenderaan   HRMIS  
       
Tempahan Bilik Mesyuarat   Kemudahan
Cuti
Gantian
 
PEMAJU
Lesen & Permit   PPT  
       
Garis Panduan   e-Pemaju  
       
Penguatkuasan   BLESS  
AWAM
DRN   SPP   PPR
         
PPT   Aduan   Muat Turun
         
UNDI   Maklumat Pemaju   Garis Panduan
         
image
F.A.Q
image
Contact
Us
image
Complaints and
Feedback
image
Sitemap

SOALAN LAZIM > Soalan Lazim JPN > Terbengkalai

 SOALAN LAZIM MENGENAI PERUMAHAN TERBENGKALAI

 

Soalan 1

Apakah terjadi kepada pembeli rumah apabila projek perumahan menjadi terbengkalai dan tidak diisytiharkan?

 

Jawapan

i)Pembeli rumah tidak berpeluang membuat permohonan pengeluaran Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) untuk kali kedua bagi tujuan pembelian rumah lain.
ii)Pembeli rumah yang terdiri daripada golongan kakitangan Kerajaan tidak berpeluang memohon untuk membekukan pembayaran balik pinjaman serta faedah yang dikeluarkan bagi membolehkan mereka memohon semula pinjaman untuk rumah lain selaras dengan Pekeliling Perbendaharaan Bil. 12 Tahun 2005 berkuatkuasa 1 Januari 2006.
iii)Pembeli rumah tidak berpeluang memohon untuk menstrukturkan semula pinjaman atau menangguhkan pembayaran balik pinjaman bank pembiaya yang memberikan end financing.

 

Soalan 2

Apakah kepentingan Surat Pengesahan Projek Terbengkalai?

 

Jawapan
Surat Pengesahan Projek Terbengkalai yang dikeluarkan oleh Bahagian Pemulihan Projek Terbengkalai Jabatan Perumahan Negara boleh membantu pembeli rumah mendapatkan pertimbangan bagi:

 

i)Permohonan untuk mengurangkan kadar faedah dan penstrukturan semula bayaran pinjaman oleh pembiaya.
ii)Permohonan kali kedua pengeluaran KWSP bagi tujuan pembeli rumah lain.
iii)Berurusan dengan Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA) untuk tujuan berikut;

  • Membatalkan pinjaman dan diberi peluang untuk memohon pinjaman baru (pinjaman penuh seperti pinjaman pada kali pertama); atau
  • Menangguhkan kenaan faedah pinjaman (4%) sepanjang tempoh projek dipulihkan atau selama 5 tahun (mana-mana yang terdahulu). Peminjam perlu mengemukakan permohonan secara bertulis kepada LPPSA bagi tujuan tersebut.
 

Soalan 3

Bagaimana untuk mendapatkan Surat Pengesahan Projek Terbengkalai?

 

Jawapan
i)Semak terdahulu nama projek perumahan terbengkalai yang berkaitan melalui laman web http://ehome.kpkt.gov.my sebelum membuat permohonan.
ii)Sekiranya projek berkenaan tersenarai di bawah projek perumahan terbengkalai KPKT, permohonan boleh dilakukan secara:

  • Emel kepada pa_ppt@kpkt.gov.my**
  • Fax surat permohonan kepada 03-8891 4228 **
  • Surat-menyurat kepada Bahagian Projek Perumahan Terbengkalai, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Aras 33, Blok 51, Persiaran Perdana, Presint 4, 62100, PUTRAJAYA WILAYAH PERSEKUTUAN. **
       ​(**)Sila sertakan satu (1) salinan kad pengenalan pemohon dan satu (1) salinan Surat Perjanjian Jual Beli.
  • Sekiranya projek berkenaan tidak tersenarai di bawah projek perumahan terbengkalai KPKT maka semakan dengan Bahagian Pemantauan Projek Swasta, JPN
 

Soalan 4

Bagaimana untuk mengetahui status semasa pemulihan projek perumahan terbengkalai semasa?

 

Jawapan
Pembeli boleh membuat semakan ke atas status semasa pemulihan projek melalui laman web ini (hyperlink status projek). Sebarang aduan atau pertanyaan berkaitan perumahan terbengkalai boleh dipanjangkan melalui:

i)Sistem Aduan Bersepadu
ii)Emel kepada pa_ppt@kpkt.gov.my
iii)Fax surat permohonan ke 03-8891 4228
iv)Surat kepada:
         Bahagian Projek Perumahan Terbengkalai,
        Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan,
        Aras 33, Blok 51, Persiaran Perdana
       Presint 4, 62100,
      WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA
v)Panggilan telefon kepada pegawai di talian 03-8891 4243

 


Soalan 5

Adakah Surat Perjanjian Jual Beli masih sahlaku walaupun projek telah terbengkalai dan apakah tindakan awal yang boleh diambil oleh pembeli projek terbengkalai terhadap pemaju berkenaan?

 

Jawapan
i)Berdasarkan Akta Limitasi 1953, tempoh sahlaku sebarang perjanjian jual beli adalah sehingga mencapai enam (6) tahun dari tarikh perjanjian tersebut ditandatangani.
ii)Pembeli disarankan membuat tuntutan ke ataspemaju projek perumahan terbengkalai secara surat berdaftar atau mengisi Borang Bukti Keberhutangan (Proof Of Debt) yang boleh diperolehi di Jabatan Insolvensi Malaysia.
iii)Langkah ini perlu dilaksanakan sebelum tempoh luput sahlaku perjanjian jual dan beli tersebut .


 
 
   
 
 

Kemaskini pada 2019-07-31 09:43:13 daripada Administrator

  •  
  • Print a div
  • Email this page
  • 25343