Bahasa Malaysia      English
Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange to thin layoutChange to default layoutChange to wide layoutChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
T
T

TERKINI
WARGA
Webmail      INTEGRITI     
       
Tempahan Kenderaan   HRMIS  
       
Tempahan Bilik Mesyuarat   Kemudahan
Cuti
Gantian
 
PEMAJU
Lesen & Permit   PPT  
       
Garis Panduan   e-Pemaju  
       
Penguatkuasan   BLESS  
AWAM
DRN   SPP   PPR
         
PPT   Aduan   Muat Turun
         
UNDI   Maklumat Pemaju   Garis Panduan
         
image
F.A.Q
image
Contact
Us
image
Complaints and
Feedback
image
Sitemap

MAKLUMAT KORPORAT > BAHAGIAN & UNIT > Bahagian Pemantauan Perumahan Swasta

MAKLUMAT KORPORAT > BAHAGIAN & UNIT > Bahagian Pemantauan Perumahan Swasta

BAHAGIAN PEMANTAUAN PERUMAHAN SWASTA
OBJEKTIF

Memantau semua projek perumahan swasta yang berlesen sehingga disiapkan dan diserahkan kepada pembeli dalam tempoh perjanjian yang ditetapkan
 
FUNGSI
 • Mengawal dan memantau semua projek perumahan yang dilesenkan di bawah Akta Pemajuan Perumahan.
 • Menyelaras dan menyemak ke atas Laporan Audit, Penyata Kewangan Tahunan Syarikat dan Akuan Pemaju Perumahan (HDA) bagi pemaju mulai dari lesen pemajuan dikeluarkan ke atas sesuatu projek perumahan sehingga semua obligasi pihak pemaju selesai mengikut kehendak Akta Pemajuan Perumahan.
 • Menyelaras dan memantau semua laporan daripada pemaju di bawah seksyen 7.
 • Mengenalpasti kategori projek perumahan (lancar,sakit, dan lewat) dan seterusnya memantau kemajuan projek sebenar dari masa ke semasa yang melibatkan lawatan tapak secara berkala dan sistematik.
 • Mengenalpasti masalah berkaitan kelewatan projek dan mencari penyelesaian bersama pemaju dan pihak terlibat seperti Kerajaan Negeri, Pihak Berkuasa Tanah, Pihak Berkuasa Tempatan, Agensi Utiliti, Bank Pembiaya dan Persatuan Pembeli dari masa ke semasa.
 • Memberi perakuan ke atas permohonan/pembaharuan permit iklan dan jualan bagi semua projek perumahan swasta.
 • Memantau dan menyelaras pelaksanaan projek perumahan secara konsep Bina Kemudian Jual.
 • Pemantauan ke atas pemaju terhadap pengeluaran Certificate of Completion and Compliance (CCC) dan seterusnya hakmilik strata/individu bagi setiap projek perumahan yang selesai dibina dan mendokumentasikan maklumat-maklumat projek terbengkalai
 • Memberi perakuan ke atas permohonan pengeluaran wang daripada Akaun Pemajuan Perumahan bagi semua pemaju perumahan.
 • Mengesyorkan projek untuk dikategorikan sebagai projek terbengkalai.
 • Siasatan dan penyelarasan bagi permohonan lanjutan pemilikan kosong.
 • Pemantauan kemajuan projek MyHome (projek inisiatif Kerajaan Persekutuan) di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak.
 • Semakan aduan pembeli ke atas projek dalam pembinaan.
 
PRODUK / PROGRAM
 • Statistik Projek Lewat dan Sakit (dikemaskini setiap bulan)
 • Surat Pengesahan Projek Bermasalah
 • Roadshow 7(f) diadakan setiap tahun di seluruh Semenanjung Malaysia.
  Memberi kesedaran kepada pemaju perumahan yang berlesen tentang kewajipan dan tanggungjawab yang perlu dipatuhi berdasarkan Akta 118.
 
BORANG
Sila  login ke Sistem e-Pemaju untuk mengisi dan mengemukakan Laporan 7(f) secara online
 
ALAMAT UNTUK DIHUBUNGI
Alamat untuk dihubungi:
Pengarah
Bahagian Pemantauan Perumahan Swasta
Jabatan Perumahan Negara
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Aras 32, No.51, Persiaran Perdana,62100 Putrajaya, MALAYSIA
Tel     : 603 - 8891 4200
Fax    : 603 - 8891 4215
E-mel: cmfauze[at]kpkt[dot]govdotmy 
 

Kemaskini pada 2020-10-30 18:51:21 daripada Vox Administrator

 •  
 • Print a div
 • Email this page
 • 37133