Bahasa Malaysia      English
Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange to thin layoutChange to default layoutChange to wide layoutChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
T
T

TERKINI
WARGA
Webmail      INTEGRITI     
       
Tempahan Kenderaan   HRMIS  
       
Tempahan Bilik Mesyuarat   Kemudahan
Cuti
Gantian
 
PEMAJU
Lesen & Permit   PPT  
       
Garis Panduan   e-Pemaju  
       
Penguatkuasan   BLESS  
AWAM
DRN   SPP   PPR
         
PPT   Aduan   Muat Turun
         
UNDI   Maklumat Pemaju   Garis Panduan
         
image
F.A.Q
image
Contact
Us
image
Complaints and
Feedback
image
Sitemap

INFORMASI > Garis Panduan > Garis Panduan

INFORMASI > Garis Panduan > Garis Panduan

 
SENARAI GARIS PANDUAN
 
GARIS PANDUAN PEMAJU PERUMAHAN
 
BL 1: Senarai Semak Permohonan Lesen Pemaju Perumahan & Permit Iklan Dan Jualan Baru
BL 2: Senarai Semak Permohonan Pembaharuan Lesen Pemaju Perumahan & Permit Iklan Dan Jualan
BL 3: Senarai Semak Permohonan Pindaan Harga Jualan
 
BL 3: Senarai Semak Permohonan Pindaan Pelan Bangunan/ Susunatur/ Unit
BL 4: Senarai Semak Permohonan Pembatalan Sebahagian Unit
BL 5: Senarai Semak Permohonan Pembatalan Lesen Pemaju Perumahan
Carta Alir - Permohonan Lesen Pemajuan Perumahan Dan Permit Iklan Dan Jualan Baru
Carta Alir - Permohonan Pembaharuan Lesen Pemajuan Perumahan Dan Permit Iklan Dan Jualan
Pengeluaran Wang Lebihan Daripada Akaun Pemajuan Perumahan DiBawah Peraturan 9
Pengeluaran Kesemua Wang Daripada Akaun Pemajuan Perumahan Di bawah Peraturan 11
Panduan Permohonan Pengeluaran Wang Pendahuluan Daripada Akaun Pemajuan Perumahan Di Bawah Seksyen 6a, Akta Pemajuan Perumahan
(Kawalan Dan Pelesenan) 1991 
Panduan Pelantikan Juruaudit Di Bawah Seksyen  9, Akta Pemajuan Perumahan
Garis Panduan Permohonan Pindaan Perjanjian Jual Beli Di Bawah Subseksyen 2(2) (Akta 118) Bagi Permohonan EOT
 
 
     
Garis Panduan Mengelakkan Iklan Palsu atau Mengelirukan  
     
 
GARIS PANDUAN PELAKSANAAN HARGA BARU RUMAH KOS RENDAH (PINDAAN) 2002
 
Sila klik di sini
 
GARIS PANDUAN PENGISIAN BORANG SECARA ONLINE
 
Garis Panduan BLESS
Garis Panduan e-Pemaju
 
GARIS PANDUAN JAWATANKUASA PELABURAN ASING
 
Sila klik di sini
 
GARIS PANDUAN PENYIDAIAN KAIN DI KEDIAMAN BERBILANG TINGKAT
 
Pekeliling Garis Panduan Penyidaian Kain
Buku Garis Panduan Penyidaian Kain
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Kemaskini pada 2020-08-28 09:23:53 daripada Administrator

  •  
  • Print a div
  • Email this page
  • 145169