Bahasa Malaysia      English
Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange to thin layoutChange to default layoutChange to wide layoutChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
T
T

TERKINI
WARGA
Webmail      INTEGRITI     
       
Tempahan Kenderaan   HRMIS  
       
Tempahan Bilik Mesyuarat   Kemudahan
Cuti
Gantian
 
PEMAJU
Lesen & Permit   PPT  
       
Garis Panduan   e-Pemaju  
       
Penguatkuasan   BLESS  
AWAM
DRN   SPP   PPR
         
PPT   Aduan   Muat Turun
         
UNDI   Maklumat Pemaju   Garis Panduan
         
image
F.A.Q
image
Contact
Us
image
Complaints and
Feedback
image
Sitemap

INFORMASI > Maklumat Am JPN > Aduan Perumahan

INFORMASI > Maklumat Am JPN > Aduan Perumahan

ADUAN PERUMAHAN
  MAKLUMAT AM
   
Jabatan Perumahan Negara (JPN) bertanggungjawab menguatkuasakan Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 [Akta 118] dan Peraturan-Peraturan berkaitan bagi memastikan pemajuan perumahan dilaksanakan seperti yang dirancang dan menepati tempoh yang ditetapkan. Aduan perumahan merupakan aduan yang berkaitan dengan salah laku pemaju serta ketidakpatuhan terhadap Akta serta Peraturan-peraturan tersebut. Setiap pembeli rumah boleh membuat aduan kepada Bahagian Penguatkuasaan, JPN melalui portal e-Home (Perkhidmatan - Aduan & Pertanyaan), kaunter aduan (Tel: 03-8891 4410), (Faks: 03-8891 4045), surat ataupun e-mail (enforcement@kpkt.gov.my).
 
 
 
 
  JENIS -  JENIS ADUAN
   

Jenis-jenis aduan yang boleh dikemukakan kepada JPN adalah seperti berikut :
 
 1. Aduan berkaitan lesen dan permit iklan dan jualan
 2. Aduan melibatkan agensi lain
 3. Hakmilik (individu/strata) dan beban tanah
 4. Infrastruktur (air/elektrik dan jalan masuk)
 5. Ingkar Award 
 6. Kecacatan mutu kerja
 7. Lain-lain Aduan
 8. Pelbagai aduan berkaitan perjanjian jual dan beli 
 9. Penyenggaraan / pengurusan bangunan dan harta bersama 
 10. Projek bermasalah (sakit/lewat)
 11. Projek terbengkalai
 12. Sijil Layak Menduduki (CFO) / perakuan siap / pemantauan CCC.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kemaskini pada 2020-10-30 23:09:12 daripada Vox Administrator

 •  
 • Print a div
 • Email this page
 • 51476