Bahasa Malaysia      English
Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange to thin layoutChange to default layoutChange to wide layoutChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
T
T

TERKINI
WARGA
Webmail      INTEGRITI     
       
Tempahan Kenderaan   HRMIS  
       
Tempahan Bilik Mesyuarat   Kemudahan
Cuti
Gantian
 
PEMAJU
Lesen & Permit   PPT  
       
Garis Panduan   e-Pemaju  
       
Penguatkuasan   BLESS  
AWAM
DRN   SPP   PPR
         
PPT   Aduan   Muat Turun
         
UNDI   Maklumat Pemaju   Garis Panduan
         
image
F.A.Q
image
Contact
Us
image
Complaints and
Feedback
image
Sitemap

MAKLUMAT KORPORAT > BAHAGIAN & UNIT > Bahagian Teknologi Maklumat

MAKLUMAT KORPORAT > BAHAGIAN & UNIT > Bahagian Teknologi Maklumat

BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
 
OBJEKTIF
 1. Mempertingkatkan kecekapan jentera dan sistem pengurusan Jabatan melalui penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ICT.
 2. Mewujudkan satu sistem pengumpulan maklumat Jabatan untuk kemudahan rujukan pihak Jabatan dan faedah kepada orang ramai.
 3. Menyediakan pegawai/ kakitangan yang mahir dan celik IT.
     
FUNGSI
 1. Mengenalpasti potensi kegunaan teknologi maklumat dan menggalakkan penerapan teknologi maklumat terkini yang bersesuaian untuk Jabatan Perumahan Negara.
 2. Membantu pihak pengurusan Jabatan Perumahan Negara melaksanakan teknologi maklumat bersistematik dengan kos yang berpatutan.
 3. Membangun dan melaksanakan sistem-sistem berkomputer untuk Jabatan Perumahan Negara.
 4. Merancang dan mengurus projek-projek pengkomputeran yang diluluskan oleh pengurusan.
 5. Mewujud dan menggalakkan penggunaan piawaian teknologi maklumat di JPN.
 6. Membantu pihak pengurusan JPN melaksanakan dasar, peraturan dan piawaian berhubung dengan teknologi maklumat yang ditetapkan oleh Kerajaan.
 
PIAGAM PELANGGAN

1.

Membangun dan   menambahbaik aplikasi melalui proses-proses analisis sistem, reka bentuk sistem, pengaturcaraan, pengujian sistem dan dokumentasi seperti berikut:

 

i. Membangunkan sistem aplikasi baru berdasarkan keperluan pengguna dalam tempoh yang dipersetujui bersama pelanggan bergantung kepada kompleksiti sistem;
ii. Melengkapkan dokumentasi bagi setiap modul sistem aplikasi dalam masa satu (1) bulan selepas pemasangan; dan

2.

Mengurusetia Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu ICT JPN sekurang-kurangnya empat (4) kali setahun.

3.

Mengemaskini Laman Web JPN mengikut keperluan pengguna dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan.

4.

Membuat pemantauan akuan pematuhan Dasar Keselamatan ICT KPKT sekurang-kurangnya satu (1) kali setahun.

5.

Mengurus permohonan e-mel warga JPN dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan.

6. Memastikan ketersediaan capaian kepada laman web Jabatan adalah 95%.
 
 
SENARAI SEMAK / BORANG
DKICT

PERMOHONAN EMEL
 
ALAMAT UNTUK DIHUBUNGI
Pengarah
Bahagian Teknologi Maklumat
Jabatan Perumahan Negara
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan

Aras 38, No.51, Persiaran Perdana Presint 4,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

62100 Putrajaya, MALAYSIA
Tel    : 603 - 8891 4461
Fax   : 603 - 8891 4088
 
 
 
 
 
 
 
 

Kemaskini pada 2020-10-30 22:36:41 daripada Vox Administrator

 •  
 • Print a div
 • Email this page
 • 8458