Bahasa Malaysia      English
Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange to thin layoutChange to default layoutChange to wide layoutChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
T
T

TERKINI
WARGA
Webmail      INTEGRITI     
       
Tempahan Kenderaan   HRMIS  
       
Tempahan Bilik Mesyuarat   Kemudahan
Cuti
Gantian
 
PEMAJU
Lesen & Permit   PPT  
       
Garis Panduan   e-Pemaju  
       
Penguatkuasan   BLESS  
AWAM
DRN   SPP   PPR
         
PPT   Aduan   Muat Turun
         
UNDI   Maklumat Pemaju   Garis Panduan
         
image
F.A.Q
image
Contact
Us
image
Complaints and
Feedback
image
Sitemap

MAKLUMAT KORPORAT > BAHAGIAN & UNIT > Bahagian Penguatkuasaan

MAKLUMAT KORPORAT > BAHAGIAN & UNIT > Bahagian Penguatkuasaan

BAHAGIAN PENGUATKUASAAN & PENGURUSAN STRATA
 
LATAR BELAKANG

Bahagian ini diwujudkan bagi memastikan pemaju perumahan mematuhi Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Perlesenan) 1966 [Akta 118] dan Peraturan-peraturan. Selain itu, ia juga memastikan kepentingan pembeli rumah terjamin melalui penguatkuasaan undang-undang dengan cekap dan berterusan.
 
FUNGSI

Menyediakan kertas siasatan bagi pengesyoran pendakwaan ke atas pemaju perumahan yang melakukan kesalahan di bawah Akta 118.
Menyiasat kes-kes pelanggaran Akta 118 dan Peraturan-peraturan. 
Tindakan mengkompaun pemaju-pemaju perumahan bagi kesalahan-kesalahan di bawah Peraturan-peraturan Pemajuan Perumahan (Pengkompaunan Kesalahan) 2002.   
Semakan ke atas keratan iklan, akhbar, brosur dan papan iklan.  
Menyenaraihitam pemaju dan Ahli Lembaga Pengarah (BOD) sekiranya terdapat kesalahan-kesalahan seperti berikut: 
 
a) Pemajuan Perumahan Tanpa Lesen
b) Ingkar Award Tribunal Perumahan dan Pengurusan Strata (TPPS)
c) Gagal membayar kompaun dalam tempoh yang ditetapkan
d) Terlibat dalam Projek Sakit
e) Terlibat dalam Projek Terbengkalai
 
Memberi nasihat kepada pembeli rumah.  
Menerima aduan daripada pembeli berkaitan dengan Akta 118 dan Peraturan-peraturannya kepada pembeli rumah.  
Menyiasat dan mendapatkan maklumbalas daripada pemaju mengenai aduan yang berkaitan dengan Akta 118 dan Peraturan-peraturannya. 
ALAMAT UNTUK DIHUBUNGI

Pengarah
Bahagian Penguatkuasaan dan Pengurusan Strata
Jabatan Perumahan Negara
Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan
Aras 34 & 35, No.51, Persiaran Perdana

Presint 4, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62100 Putrajaya, MALAYSIA
Tel    : 603 - 8891 4356

Fax   : 603- 8891 4226

E-mel: bpst@kpkt.gov.my  

 
 
 

Kemaskini pada 2023-03-21 09:40:38 daripada Administrator

  •  
  • Print a div
  • Email this page
  • 23935