Bahasa Malaysia      English
Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange to thin layoutChange to default layoutChange to wide layoutChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
T
T

TERKINI
WARGA
Webmail      INTEGRITI     
       
Tempahan Kenderaan   HRMIS  
       
Tempahan Bilik Mesyuarat   Kemudahan
Cuti
Gantian
 
PEMAJU
Lesen & Permit   PPT  
       
Garis Panduan   e-Pemaju  
       
Penguatkuasan   BLESS  
AWAM
DRN   SPP   PPR
         
PPT   Aduan   Muat Turun
         
UNDI   Maklumat Pemaju   Garis Panduan
         
image
F.A.Q
image
Contact
Us
image
Complaints and
Feedback
image
Sitemap

MAKLUMAT KORPORAT > BAHAGIAN & UNIT > Bahagian Pelesenan Pemajuan Perumahan

MAKLUMAT KORPORAT > BAHAGIAN & UNIT > Bahagian Pelesenan Pemajuan Perumahan
 

BAHAGIAN PELESENAN PEMAJUAN PERUMAHAN

LATAR BELAKANG
Memastikan hanya pemaju-pemaju perumahan yang berkelayakan dan berkemampuan sahaja melibatkan diri dalam sektor perumahan di Semenanjung Malaysia bagi menjamin
kepentingan pembeli rumah.

 
FUNGSI
Menerima Dan Memproses:
 

1. Permohonan Lesen Pemaju Perumahan & Permit Iklan Dan Jualan Baru
2. Permohonan Pembaharuan Lesen Pemaju Perumahan & Permit Iklan Dan Jualan
3. Permohonan Pindaan Ke Atas Lesen & Permit Iklan Dan Jualan
4. Permohonan Pindaan Harga Jualan
5. Permohonan Pembatalan   Lesen Pemaju Perumahan & Permit Iklan Dan Jualan
6. Permohonan Pindaan Perjanjian Jual Beli
7. Permohonan Pengecualian Akta 118
8. Permohonanpengeluaran Wang Daripada Akaun Pemajuan Perumahan
9. Permohonan Perlantikan Juruaudit
10. Dan Lain-Lain Permohonan Berkaitan
 
 
Memberi penerangan dan khidmat nasihat kepada orang ramai, agensi-agensi kerajaan, Kerajaan-kerajaan Negeri, Penguasa-penguasa Tempatan dan pihak swasta berhubung
perkara-perkara yang berkaitan dengan Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 (Akta 118).
 
PIAGAM PELANGGAN
Memproses dan meluluskan permohonan Lesen Pemajuan Perumahan dan Permit Iklan dan Jualan yang lengkap dalam tempoh 5 hari bekerja.
 
    
ALAMAT UNTUK DIHUBUNGI
Pengarah
Bahagian Pelesenan Pemajuan Perumahan

Jabatan Perumahan Negara
Kementerian Perumahan & Kerajaan Tempatan
Aras 31, No.51, Persiaran Perdana

Presint 4, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62100 Putrajaya, MALAYSIA
Tel    : 603 - 8891 3288/3289

 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 

Kemaskini pada 2020-10-30 18:54:03 daripada Vox Administrator

  •  
  • Print a div
  • Email this page
  • 123246