MISI
PERKHIDMATAN
PELANGGAN
KPKT

PERKHIDMATAN BERKUALITI,CEPAT DAN TELUS

KEMASUKAN ADUAN BARU

Tajuk Aduan
 
Aduan Berkaitan Perumahan
Aduan Berkaitan Perumahan Bagi Kunci Telah Diserahkan
Aduan Berkaitan Perumahan Bagi Kunci Belum Diserahkan
Aduan Berkaitan Perumahan Terbengkalai
Aduan Berkaitan Pelanggaran Akta
Aduan Berkaitan Penyelenggaraan Bangunan Perkhidmatan
Aduan Berkaitan Skim Pinjaman Perumahan
Aduan Berkaitan Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah
 
Aduan Bukan Berkaitan Perumahan

Aduan Berkaitan Bahagian Pemberi Pinjam Wang & Pemegang Pajak Gadai

Aduan Berkaitan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia
Aduan Berkaitan Jabatan Kerajaan Tempatan
Aduan Berkaitan Jabatan Landskap Negara
Aduan Berkaitan Jabatan Perancangan Bandar dan Desa
Aduan Berkaitan Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara
   
Lain-Lain Aduan
Aduan-aduan Lain
Nota*
Sila pilih satu daripada tajuk di atas.
Aduan akan ditolak sekiranya maklumat yang diberikan palsu
Copyright © 2008-2010. All Rights Reserved.